Money.plMotoryzacjaZnaki drogowe

B - Znaki zakazu

Znaki drogowe

B - Znaki zakazu

znak drogowy B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-1
zakaz ruchu w obu kierunkach znak drogowy B-10 zakaz wjazdu motoroweró
B-10
zakaz wjazdu motoroweró
znak drogowy B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych
B-11
zakaz wjazdu wózków rowerowych znak drogowy B-12 zakaz wjazdu wózków ręcznych
B-12
zakaz wjazdu wózków ręcznych
znak drogowy B-13 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
B-13
zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi znak drogowy B-13a zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
B-13a
zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
znak drogowy B-14 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skaźić wodę
B-14
zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skaźić wodę znak drogowy B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m
B-15
zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m
znak drogowy B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m
B-16
zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m znak drogowy B-17 zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m
B-17
zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m
znak drogowy B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t
B-18
zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t znak drogowy B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż ... t
B-19
zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż ... t
znak drogowy B-2 zakaz wjazdu
B-2
zakaz wjazdu znak drogowy B-20 stop
B-20
stop
znak drogowy B-21 zakaz skręcania w lewo
B-21
zakaz skręcania w lewo znak drogowy B-22 zakaz skręcania w prawo
B-22
zakaz skręcania w prawo
znak drogowy B-23 zakaz zawracania
B-23
zakaz zawracania znak drogowy B-24 koniec zakazu zawracania
B-24
koniec zakazu zawracania
znak drogowy B-25 zakaz wyprzedzania
B-25
zakaz wyprzedzania znak drogowy B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-26
zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
znak drogowy B-27 koniec zakazu wyprzedzania
B-27
koniec zakazu wyprzedzania znak drogowy B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-28
koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
znak drogowy B-29 zakaz używania sygnałów dzwiękowych
B-29
zakaz używania sygnałów dzwiękowych znak drogowy B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3
zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
znak drogowy B-30 koniec zakazu używania sygnałów dzwiękowych
B-30
koniec zakazu używania sygnałów dzwiękowych znak drogowy B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdzających z przeciwka
B-31
pierwszeństwo dla nadjeżdzających z przeciwka
znak drogowy B-32 stój - kontrola celna
B-32
stój - kontrola celna znak drogowy B-33 ograniczenie prędkości
B-33
ograniczenie prędkości
znak drogowy B-34 koniec ograniczenia prędkości
B-34
koniec ograniczenia prędkości znak drogowy B-35 zakaz postoju
B-35
zakaz postoju
znak drogowy B-36 zakaz zatrzymywania się
B-36
zakaz zatrzymywania się znak drogowy B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-37
zakaz postoju w dni nieparzyste
znak drogowy B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-38
zakaz postoju w dni parzyste znak drogowy B-39 strefa ograniczonego postoju
B-39
strefa ograniczonego postoju
znak drogowy B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-3a
zakaz wjazdu autobusów znak drogowy B-4 zakaz wjazdu motocykli
B-4
zakaz wjazdu motocykli
znak drogowy B-40 koniec strefy ograniczonego postoju
B-40
koniec strefy ograniczonego postoju znak drogowy B-41 zakaz ruchu pieszych
B-41
zakaz ruchu pieszych
znak drogowy B-42 koniec zakazów
B-42
koniec zakazów znak drogowy B-43 strefa ograniczonej prędkości
B-43
strefa ograniczonej prędkości
znak drogowy B-44 koniec strefy ograniczonej prędkości
B-44
koniec strefy ograniczonej prędkości znak drogowy B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-5
zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
znak drogowy B-6 zakaz wjazdu ciągników rolniczych
B-6
zakaz wjazdu ciągników rolniczych znak drogowy B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
B-7
zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
znak drogowy B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
B-8
zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych znak drogowy B-9 zakaz wjazdu rowerów
B-9
zakaz wjazdu rowerów
Znaki zakazu

Znaki zakazu obowiązują w ruchu drogowym wyrażając ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia określonych manewrów. W przypadku kiedy znak zakazu umieszczony został pod tablicą z nazwą miejscowości lub tablicą informującą o wjeździe na teren zabudowany, to zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje na terenie całej miejscowości lub na całym terenie zabudowanym. Znaki zakazu mają kształt koła z czerwoną obwódką i białym tłem lub niebieskim tłem. Pon znakami zakazu mogą znajdować się tabliczki informujące o szczegółowych warunkach występowania zakazu. Przykładowo znak zakazu STOP może być uzupełniony tabliczką informującą o przebiegu przez skrzyżowanie drogi z pierwszeństwem przejazdu , natomiast znaki zakazu postoju oraz zakaz zatrzymywania się może być uzupełniony tabliczką wyłączającą spod zakazu chodnik lub pobocze oraz tabliczkami określającymi początek, koniec oraz kontynuowanie zakazu wyrażonego danym znakiem. Tabliczka z podwójną strzałką umieszczoną pod znakiem postoju równolegle do krawędzi oraz jezdni zabrania postoju przy tej krawędzi, przy której znak został umieszczony. Pod znakami zakazu mogą być umieszczone tabliczki takie jak T-20 oznaczający długość odcinka jezdni na którym zakaz obowiązuje, T-21 oznaczający odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje. Osoba niepełnosprawna kierująca pojazdem samochodowym oraz kierujący przewożący taką osobę może nie stosować się do zakazów wyrażonych konkretnymi znakami. Przepis ten obowiązuje w przypadku znaków zakazu takich jak : B-1 czyli zakaz ruchu w obu kierunkach, B-3 oznaczający zakaz wyjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych, B-35 zakaz postoju, B-10 zakaz wyjazdu motocykli.