Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-19

Znaki drogowe

Znak drogowy B-19


znak drogowy B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż ... t
B-19


Znak drogowy B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż ... t".
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.
Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej - odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

Znak drogowy B-19 oznaczający "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż ... t" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.