Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-18a zwierzęta gospodarskie
A-18a
znak drogowy A-5 skrzyżowanie dróg
A-5
znak drogowy A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki
A-27
znak drogowy A-12b zwężenie jezdni - prawostronne
A-12b
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy B-23 zakaz zawracania
B-23
znak drogowy B-20 stop
B-20
znak drogowy B-6 zakaz wjazdu ciągników rolniczych
B-6
znak drogowy B-27 koniec zakazu wyprzedzania
B-27
znak drogowy C-15 koniec minimalnej prędkości
C-15
znak drogowy C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-6
znak drogowy C-16a koniec drogi dla pieszych
C-16a
znak drogowy C-14 prędkość minimalna
C-14
znak drogowy D-15 przystanek autobusowy
D-15
znak drogowy D-47 koniec drogi wewnętrznej
D-47
znak drogowy D-17 przystanek tramwajowy
D-17
znak drogowy D-10 koniec autostrady
D-10
znak drogowy E-22b drogowskaz do zabytku
E-22b
znak drogowy E-14a tablica szlaku drogowego na autostradzie
E-14a
znak drogowy E-4 drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość
E-4
znak drogowy F-18 przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
F-18
znak drogowy F-11 kierunki na pasie ruchu
F-11
znak drogowy F-21 ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
F-21
znak drogowy F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
F-14c
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy T-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
T-10
znak drogowy T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
T-14
znak drogowy T-19 tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych
T-19
znak drogowy T-4 tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
T-4

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).