Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-21 tramwaj
A-21
znak drogowy A-13 ruchomy most
A-13
znak drogowy A-19 boczny wiatr
A-19
znak drogowy A-12b zwężenie jezdni - prawostronne
A-12b
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy B-2 zakaz wjazdu
B-2
znak drogowy B-20 stop
B-20
znak drogowy B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
B-7
znak drogowy B-14 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skaźić wodę
B-14
znak drogowy C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-9
znak drogowy C-15 koniec minimalnej prędkości
C-15
znak drogowy C-12 ruch okrężny
C-12
znak drogowy C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-4
znak drogowy D-14 koniec pasa ruchu
D-14
znak drogowy D-29 hotel (motel)
D-29
znak drogowy D-46 droga wewnętrzna
D-46
znak drogowy D-48 zmiana pierwszeństwa
D-48
znak drogowy E-22a drogowskaz do zbaytku
E-22a
znak drogowy E-19a obwodnica
E-19a
znak drogowy E-17a miejscowość
E-17a
znak drogowy F-19 pas ruchu dla rowerów
F-19
znak drogowy F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-6
znak drogowy F-14a tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania
F-14a
znak drogowy F-22 ograniczenia na pasie ruchu
F-22
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy T-23h tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi
T-23h
znak drogowy T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23i
znak drogowy T-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
T-10
znak drogowy T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-22

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).