Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-13 ruchomy most
A-13
znak drogowy A-26 lotnisko
A-26
znak drogowy A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym
A-8
znak drogowy A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
A-6a
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy B-42 koniec zakazów
B-42
znak drogowy B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-26
znak drogowy B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-3a
znak drogowy B-24 koniec zakazu zawracania
B-24
znak drogowy C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-4
znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
znak drogowy C-16 droga dla pieszych
C-16
znak drogowy C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-7
znak drogowy D-36a schody ruchome w górę
D-36a
znak drogowy D-3 droga jednokierunkowa
D-3
znak drogowy D-31 obozowicko (kemping) wyposażone w podłączenie elektryczne do przyczep
D-31
znak drogowy D-15 przystanek autobusowy
D-15
znak drogowy E-20 tablica węzła drogowego na autostradzie
E-20
znak drogowy E-22d drogowskaz do zabytku
E-22d
znak drogowy E-12 drogowskaz do punktu widokowego
E-12
znak drogowy F-2 przejście graniczne zabronione
F-2
znak drogowy F-14b tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania
F-14b
znak drogowy F-19 pas ruchu dla rowerów
F-19
znak drogowy F-5 uprzedzenie o zakazie
F-5
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy T-28 tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.
T-28
znak drogowy T-30h tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30h
znak drogowy T-30e tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30e
znak drogowy T-24 tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-24

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).