Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-14 roboty na drodze
A-14
znak drogowy A-12c zwężenie jezdni - lewostronne
A-12c
znak drogowy A-23 stromy podjazd
A-23
znak drogowy A-11 nierówna droga
A-11
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy B-13 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
B-13
znak drogowy B-9 zakaz wjazdu rowerów
B-9
znak drogowy B-17 zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m
B-17
znak drogowy B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-37
znak drogowy C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-6
znak drogowy C-5 nakaz jazdy prosto
C-5
znak drogowy C-19 koniec nakazu jazdy z łancuchami
C-19
znak drogowy C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17
znak drogowy D-48 zmiana pierwszeństwa
D-48
znak drogowy D-39 dopuszczalne prędkości
D-39
znak drogowy D-9 autostrada
D-9
znak drogowy D-4a droga bez przejazdu
D-4a
znak drogowy E-19a obwodnica
E-19a
znak drogowy E-2f drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
E-2f
znak drogowy E-12 drogowskaz do punktu widokowego
E-12
znak drogowy F-14a tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania
F-14a
znak drogowy F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
F-20
znak drogowy F-1 przejście graniczne
F-1
znak drogowy F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-6
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy T-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-8
znak drogowy T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-22
znak drogowy T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-9
znak drogowy T-30g tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30g

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).