Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-17 dzieci
A-17
znak drogowy A-10 przejazd kolejowy bez zapór
A-10
znak drogowy A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
A-6b
znak drogowy A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6c
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-5
znak drogowy B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3
znak drogowy B-14 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skaźić wodę
B-14
znak drogowy B-32 stój - kontrola celna
B-32
znak drogowy C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-8
znak drogowy C-5 nakaz jazdy prosto
C-5
znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
znak drogowy C-16a koniec drogi dla pieszych
C-16a
znak drogowy D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
D-6b
znak drogowy D-19 postój taksówek
D-19
znak drogowy D-4b wjazd na drogę bez przejazdu
D-4b
znak drogowy D-29 hotel (motel)
D-29
znak drogowy E-17a miejscowość
E-17a
znak drogowy E-2b drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią
E-2b
znak drogowy E-1 tablica przeddrogowskazowa
E-1
znak drogowy F-3 granica obszaru administracyjnego
F-3
znak drogowy F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
F-14c
znak drogowy F-21 ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
F-21
znak drogowy F-8 objazd w związku z zamknięciem drogi
F-8
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t oraz ciągniki samochodowe
T-23b
znak drogowy T-27 tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
T-27
znak drogowy T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3
znak drogowy T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze
T-23c

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).