Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-10 przejazd kolejowy bez zapór
A-10
znak drogowy A-12a zwężenie jezdni - dwustronne
A-12a
znak drogowy A-12b zwężenie jezdni - prawostronne
A-12b
znak drogowy A-23 stromy podjazd
A-23
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m
B-15
znak drogowy B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
B-7
znak drogowy B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-1
znak drogowy B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-26
znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13
znak drogowy C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-4
znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
znak drogowy C-13a koniec drogi dla rowerów
C-13a
znak drogowy D-44 strefa parkowania
D-44
znak drogowy D-14 koniec pasa ruchu
D-14
znak drogowy D-33 schronisko młodzieżowe
D-33
znak drogowy D-18 parking
D-18
znak drogowy E-2d drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie
E-2d
znak drogowy E-9 drogowskaz do muzeum
E-9
znak drogowy E-3 drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi
E-3
znak drogowy F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
F-14c
znak drogowy F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
F-20
znak drogowy F-4 nazwa rzeki
F-4
znak drogowy F-15 niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
F-15
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25b
znak drogowy T-20 tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-20
znak drogowy T-6d tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-6d
znak drogowy T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą
T-23d

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).