Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym
A-8
znak drogowy A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki
A-27
znak drogowy A-13 ruchomy most
A-13
znak drogowy A-6d wylot drogi jednokierunkowej z prawej strony
A-6d
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-3a
znak drogowy B-25 zakaz wyprzedzania
B-25
znak drogowy B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-1
znak drogowy B-13a zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
B-13a
znak drogowy C-19 koniec nakazu jazdy z łancuchami
C-19
znak drogowy C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-3
znak drogowy C-16 droga dla pieszych
C-16
znak drogowy C-13a koniec drogi dla rowerów
C-13a
znak drogowy D-41 koniec strefy zamieszkania
D-41
znak drogowy D-27 bufet lub kawiarnia
D-27
znak drogowy D-18a parking - miejsce zastrzeżone
D-18a
znak drogowy D-12 pas ruchu dla autobusów
D-12
znak drogowy E-19a obwodnica
E-19a
znak drogowy E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
E-7
znak drogowy E-2c drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni na autostradzie
E-2c
znak drogowy F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
F-12
znak drogowy F-14a tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania
F-14a
znak drogowy F-5 uprzedzenie o zakazie
F-5
znak drogowy F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy T-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-8
znak drogowy T-30e tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30e
znak drogowy T-6d tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-6d
znak drogowy T-15 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
T-15

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).