Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-23 stromy podjazd
A-23
znak drogowy A-33 zator drogowy
A-33
znak drogowy A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
A-4
znak drogowy A-30 inne niebezpieczeństwo
A-30
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy B-34 koniec ograniczenia prędkości
B-34
znak drogowy B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-28
znak drogowy B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-3a
znak drogowy B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-38
znak drogowy C-2 nakaz jazdy w prawo (za znakiem)
C-2
znak drogowy C-5 nakaz jazdy prosto
C-5
znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
znak drogowy C-1 nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)
C-1
znak drogowy D-25 poczta
D-25
znak drogowy D-40 strefa zamieszkania
D-40
znak drogowy D-46 droga wewnętrzna
D-46
znak drogowy D-31 obozowicko (kemping) wyposażone w podłączenie elektryczne do przyczep
D-31
znak drogowy E-22d drogowskaz do zabytku
E-22d
znak drogowy E-16 numer szlaku międzynarodowego
E-16
znak drogowy E-6b drogowskaz do dworca autobusowego
E-6b
znak drogowy F-14a tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania
F-14a
znak drogowy F-17 koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
F-17
znak drogowy F-10 kierunki na pasach ruchu
F-10
znak drogowy F-13 przejazd tranzytowy
F-13
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy T-12 tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-12
znak drogowy T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23i
znak drogowy T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-9
znak drogowy T-23h tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi
T-23h

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).