Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-22 niebezpieczny zjazd
A-22
znak drogowy A-11a próg zwalniający
A-11a
znak drogowy A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
A-20
znak drogowy A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
A-4
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3
znak drogowy B-20 stop
B-20
znak drogowy B-36 zakaz zatrzymywania się
B-36
znak drogowy B-23 zakaz zawracania
B-23
znak drogowy C-5 nakaz jazdy prosto
C-5
znak drogowy C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17
znak drogowy C-19 koniec nakazu jazdy z łancuchami
C-19
znak drogowy C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-6
znak drogowy D-9 autostrada
D-9
znak drogowy D-41 koniec strefy zamieszkania
D-41
znak drogowy D-17 przystanek tramwajowy
D-17
znak drogowy D-8 koniec drogi ekspresowej
D-8
znak drogowy E-22c zabytek
E-22c
znak drogowy E-6b drogowskaz do dworca autobusowego
E-6b
znak drogowy E-15b trzycyfrowy numer drogi, na której dopuszcza się zwiększony do 10t nacisk osi pojazdu
E-15b
znak drogowy F-19 pas ruchu dla rowerów
F-19
znak drogowy F-4 nazwa rzeki
F-4
znak drogowy F-14a tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania
F-14a
znak drogowy F-13 przejazd tranzytowy
F-13
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy T-23a tabliczka wskazująca motocykle
T-23a
znak drogowy T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23i
znak drogowy T-29 tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się
T-29
znak drogowy T-23g tabliczka wskazująca trolejbusy
T-23g

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).