Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-29 sygnały świetlne
A-29
znak drogowy A-12c zwężenie jezdni - lewostronne
A-12c
znak drogowy A-12a zwężenie jezdni - dwustronne
A-12a
znak drogowy A-17 dzieci
A-17
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy B-9 zakaz wjazdu rowerów
B-9
znak drogowy B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdzających z przeciwka
B-31
znak drogowy B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-1
znak drogowy B-36 zakaz zatrzymywania się
B-36
znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13
znak drogowy C-19 koniec nakazu jazdy z łancuchami
C-19
znak drogowy C-1 nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)
C-1
znak drogowy C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-4
znak drogowy D-1 droga z pierwszeństwem
D-1
znak drogowy D-13 początek pasa ruchu powolnego
D-13
znak drogowy D-6a przejazd dla rowerzystów
D-6a
znak drogowy D-33 schronisko młodzieżowe
D-33
znak drogowy E-2d drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie
E-2d
znak drogowy E-1b tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
E-1b
znak drogowy E-2b drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią
E-2b
znak drogowy F-3 granica obszaru administracyjnego
F-3
znak drogowy F-2 przejście graniczne zabronione
F-2
znak drogowy F-10 kierunki na pasach ruchu
F-10
znak drogowy F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy T-19 tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych
T-19
znak drogowy T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-22
znak drogowy T-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe
T-7
znak drogowy T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6a

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).