Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-16 przejście dla pieszych
A-16
znak drogowy A-6d wylot drogi jednokierunkowej z prawej strony
A-6d
znak drogowy A-21 tramwaj
A-21
znak drogowy A-3 niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
A-3
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy B-36 zakaz zatrzymywania się
B-36
znak drogowy B-35 zakaz postoju
B-35
znak drogowy B-24 koniec zakazu zawracania
B-24
znak drogowy B-41 zakaz ruchu pieszych
B-41
znak drogowy C-15 koniec minimalnej prędkości
C-15
znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
znak drogowy C-16a koniec drogi dla pieszych
C-16a
znak drogowy C-1 nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)
C-1
znak drogowy D-30 obozowicko (kemping)
D-30
znak drogowy D-4a droga bez przejazdu
D-4a
znak drogowy D-26 stacja obsługi technicznej
D-26
znak drogowy D-39 dopuszczalne prędkości
D-39
znak drogowy E-22c zabytek
E-22c
znak drogowy E-8 drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego
E-8
znak drogowy E-3 drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi
E-3
znak drogowy F-21 ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
F-21
znak drogowy F-10 kierunki na pasach ruchu
F-10
znak drogowy F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
F-14c
znak drogowy F-3 granica obszaru administracyjnego
F-3
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z podporządkowanej)
T-6c
znak drogowy T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23i
znak drogowy T-25c tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25c
znak drogowy T-20 tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-20

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).