Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki
A-27
znak drogowy A-9 przejazd kolejowy z zaporami
A-9
znak drogowy A-1 niebezpieczny zakręt w prawo
A-1
znak drogowy A-12b zwężenie jezdni - prawostronne
A-12b
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy B-34 koniec ograniczenia prędkości
B-34
znak drogowy B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-5
znak drogowy B-10 zakaz wjazdu motoroweró
B-10
znak drogowy B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m
B-16
znak drogowy C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-4
znak drogowy C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17
znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13
znak drogowy C-15 koniec minimalnej prędkości
C-15
znak drogowy D-26c toaleta publiczna
D-26c
znak drogowy D-38 koniec tunelu
D-38
znak drogowy D-21a policja
D-21a
znak drogowy D-16 przystanek trolejbusowy
D-16
znak drogowy E-2f drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
E-2f
znak drogowy E-15d numer drogi ekspresowej
E-15d
znak drogowy E-12 drogowskaz do punktu widokowego
E-12
znak drogowy F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
F-12
znak drogowy F-14b tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania
F-14b
znak drogowy F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-6
znak drogowy F-17 koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
F-17
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy T-2 tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-2
znak drogowy T-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
T-10
znak drogowy T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-16
znak drogowy T-4 tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
T-4

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).