Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki
A-27
znak drogowy A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
A-6b
znak drogowy A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
A-4
znak drogowy A-15 śliska jezdnia
A-15
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy B-36 zakaz zatrzymywania się
B-36
znak drogowy B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdzających z przeciwka
B-31
znak drogowy B-13 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
B-13
znak drogowy B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych
B-11
znak drogowy C-14 prędkość minimalna
C-14
znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
znak drogowy C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-7
znak drogowy C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-6
znak drogowy D-48 zmiana pierwszeństwa
D-48
znak drogowy D-3 droga jednokierunkowa
D-3
znak drogowy D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
D-6b
znak drogowy D-12 pas ruchu dla autobusów
D-12
znak drogowy E-1a tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
E-1a
znak drogowy E-10 drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
E-10
znak drogowy E-20 tablica węzła drogowego na autostradzie
E-20
znak drogowy F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
F-14c
znak drogowy F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
F-12
znak drogowy F-5 uprzedzenie o zakazie
F-5
znak drogowy F-22 ograniczenia na pasie ruchu
F-22
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy T-30g tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30g
znak drogowy T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25b
znak drogowy T-1 tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-1
znak drogowy T-30h tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30h

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).