Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-6d wylot drogi jednokierunkowej z prawej strony
A-6d
znak drogowy A-15 śliska jezdnia
A-15
znak drogowy A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6c
znak drogowy A-18b zwierzęta dzikie
A-18b
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy B-32 stój - kontrola celna
B-32
znak drogowy B-25 zakaz wyprzedzania
B-25
znak drogowy B-22 zakaz skręcania w prawo
B-22
znak drogowy B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych
B-11
znak drogowy C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17
znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13
znak drogowy C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-9
znak drogowy D-34 punkt informacji turystycznej
D-34
znak drogowy D-2 koniec drogi z pierwszeństwem
D-2
znak drogowy D-46 droga wewnętrzna
D-46
znak drogowy D-36 przejście nadziemne dla pieszych
D-36
znak drogowy E-21 dzielnica (osiedle)
E-21
znak drogowy E-2d drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie
E-2d
znak drogowy E-4 drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość
E-4
znak drogowy F-4 nazwa rzeki
F-4
znak drogowy F-14b tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania
F-14b
znak drogowy F-13 przejazd tranzytowy
F-13
znak drogowy F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
F-20
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy T-3a tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego do postoju
T-3a
znak drogowy T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
T-14
znak drogowy T-30g tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30g
znak drogowy T-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
T-10

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).