Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-19 boczny wiatr
A-19
znak drogowy A-12c zwężenie jezdni - lewostronne
A-12c
znak drogowy A-16 przejście dla pieszych
A-16
znak drogowy A-12b zwężenie jezdni - prawostronne
A-12b
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy B-14 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skaźić wodę
B-14
znak drogowy B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-37
znak drogowy B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m
B-16
znak drogowy B-25 zakaz wyprzedzania
B-25
znak drogowy C-2 nakaz jazdy w prawo (za znakiem)
C-2
znak drogowy C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-7
znak drogowy C-12 ruch okrężny
C-12
znak drogowy C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-3
znak drogowy D-10 koniec autostrady
D-10
znak drogowy D-24 telefon
D-24
znak drogowy D-34 punkt informacji turystycznej
D-34
znak drogowy D-18a parking - miejsce zastrzeżone
D-18a
znak drogowy E-18a koniec miejscowości
E-18a
znak drogowy E-6b drogowskaz do dworca autobusowego
E-6b
znak drogowy E-14 tablica szlaku drogowego
E-14
znak drogowy F-19 pas ruchu dla rowerów
F-19
znak drogowy F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7
znak drogowy F-14a tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania
F-14a
znak drogowy F-9 znak prowadzący na drodze objazdowej
F-9
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy T-12 tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-12
znak drogowy T-30e tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30e
znak drogowy T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z podporządkowanej)
T-6c
znak drogowy T-23h tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi
T-23h

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).