Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-12a zwężenie jezdni - dwustronne
A-12a
znak drogowy A-30 inne niebezpieczeństwo
A-30
znak drogowy A-15 śliska jezdnia
A-15
znak drogowy A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6c
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy B-20 stop
B-20
znak drogowy B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-1
znak drogowy B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-28
znak drogowy B-30 koniec zakazu używania sygnałów dzwiękowych
B-30
znak drogowy C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-3
znak drogowy C-19 koniec nakazu jazdy z łancuchami
C-19
znak drogowy C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-10
znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13
znak drogowy D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
D-6b
znak drogowy D-22 punkt opatrunkowy
D-22
znak drogowy D-27 bufet lub kawiarnia
D-27
znak drogowy D-43 koniec obszaru zabudowanego
D-43
znak drogowy E-1 tablica przeddrogowskazowa
E-1
znak drogowy E-15a numer drogi
E-15a
znak drogowy E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
E-7
znak drogowy F-13 przejazd tranzytowy
F-13
znak drogowy F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
F-12
znak drogowy F-22 ograniczenia na pasie ruchu
F-22
znak drogowy F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-6
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6a
znak drogowy T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-16
znak drogowy T-30e tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30e
znak drogowy T-30f tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30f

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).