Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-26 lotnisko
A-26
znak drogowy A-2 niebezpieczny zakręt w lewo
A-2
znak drogowy A-10 przejazd kolejowy bez zapór
A-10
znak drogowy A-24 rowerzyści
A-24
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy B-21 zakaz skręcania w lewo
B-21
znak drogowy B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-1
znak drogowy B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-5
znak drogowy B-13a zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
B-13a
znak drogowy C-5 nakaz jazdy prosto
C-5
znak drogowy C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-6
znak drogowy C-16a koniec drogi dla pieszych
C-16a
znak drogowy C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-8
znak drogowy D-10 koniec autostrady
D-10
znak drogowy D-26 stacja obsługi technicznej
D-26
znak drogowy D-4b wjazd na drogę bez przejazdu
D-4b
znak drogowy D-46 droga wewnętrzna
D-46
znak drogowy E-6a drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
E-6a
znak drogowy E-17a miejscowość
E-17a
znak drogowy E-2a drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni
E-2a
znak drogowy F-21 ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
F-21
znak drogowy F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-6
znak drogowy F-18 przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
F-18
znak drogowy F-10 kierunki na pasach ruchu
F-10
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy T-30f tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30f
znak drogowy T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-16
znak drogowy T-6d tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-6d
znak drogowy T-19 tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych
T-19

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).