Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-18b zwierzęta dzikie
A-18b
znak drogowy A-26 lotnisko
A-26
znak drogowy A-6e wylot drogi jednokierunkowej z lewej strony
A-6e
znak drogowy A-33 zator drogowy
A-33
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-5
znak drogowy B-32 stój - kontrola celna
B-32
znak drogowy B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m
B-16
znak drogowy B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m
B-15
znak drogowy C-5 nakaz jazdy prosto
C-5
znak drogowy C-15 koniec minimalnej prędkości
C-15
znak drogowy C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-3
znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
znak drogowy D-35a schody ruchome w dół
D-35a
znak drogowy D-1 droga z pierwszeństwem
D-1
znak drogowy D-28 restauracja
D-28
znak drogowy D-36a schody ruchome w górę
D-36a
znak drogowy E-12a drogowskaz do szlaku rowerowego
E-12a
znak drogowy E-17a miejscowość
E-17a
znak drogowy E-15b trzycyfrowy numer drogi, na której dopuszcza się zwiększony do 10t nacisk osi pojazdu
E-15b
znak drogowy F-9 znak prowadzący na drodze objazdowej
F-9
znak drogowy F-4 nazwa rzeki
F-4
znak drogowy F-15 niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
F-15
znak drogowy F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-6
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy T-18 tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T-18
znak drogowy T-23h tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi
T-23h
znak drogowy T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze
T-23c
znak drogowy T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).