Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-26 lotnisko
A-26
znak drogowy A-30 inne niebezpieczeństwo
A-30
znak drogowy A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
A-6b
znak drogowy A-29 sygnały świetlne
A-29
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy B-4 zakaz wjazdu motocykli
B-4
znak drogowy B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-38
znak drogowy B-33 ograniczenie prędkości
B-33
znak drogowy B-39 strefa ograniczonego postoju
B-39
znak drogowy C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-7
znak drogowy C-2 nakaz jazdy w prawo (za znakiem)
C-2
znak drogowy C-16 droga dla pieszych
C-16
znak drogowy C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-4
znak drogowy D-22 punkt opatrunkowy
D-22
znak drogowy D-29 hotel (motel)
D-29
znak drogowy D-14 koniec pasa ruchu
D-14
znak drogowy D-11 początek pasa ruchu dla autobusów
D-11
znak drogowy E-22a drogowskaz do zbaytku
E-22a
znak drogowy E-1a tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
E-1a
znak drogowy E-2e drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę
E-2e
znak drogowy F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
F-20
znak drogowy F-22 ograniczenia na pasie ruchu
F-22
znak drogowy F-9 znak prowadzący na drodze objazdowej
F-9
znak drogowy F-21 ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
F-21
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy T-11 tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-11
znak drogowy T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze
T-23c
znak drogowy T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą
T-23d
znak drogowy T-17 tabliczka wskazująca granicę państwa
T-17

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).