Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-33 zator drogowy
A-33
znak drogowy A-16 przejście dla pieszych
A-16
znak drogowy A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
A-20
znak drogowy A-23 stromy podjazd
A-23
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-5
znak drogowy B-25 zakaz wyprzedzania
B-25
znak drogowy B-24 koniec zakazu zawracania
B-24
znak drogowy B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-3a
znak drogowy C-16a koniec drogi dla pieszych
C-16a
znak drogowy C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-9
znak drogowy C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-8
znak drogowy C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-7
znak drogowy D-3 droga jednokierunkowa
D-3
znak drogowy D-35a schody ruchome w dół
D-35a
znak drogowy D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
D-23a
znak drogowy D-26 stacja obsługi technicznej
D-26
znak drogowy E-6a drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
E-6a
znak drogowy E-22a drogowskaz do zbaytku
E-22a
znak drogowy E-1b tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
E-1b
znak drogowy F-10 kierunki na pasach ruchu
F-10
znak drogowy F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
F-20
znak drogowy F-15 niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
F-15
znak drogowy F-11 kierunki na pasie ruchu
F-11
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy T-26 tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu
T-26
znak drogowy T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-22
znak drogowy T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze
T-23c
znak drogowy T-30e tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30e

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).