Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
A-20
znak drogowy A-11a próg zwalniający
A-11a
znak drogowy A-29 sygnały świetlne
A-29
znak drogowy A-17 dzieci
A-17
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy B-20 stop
B-20
znak drogowy B-13a zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
B-13a
znak drogowy B-36 zakaz zatrzymywania się
B-36
znak drogowy B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-37
znak drogowy C-12 ruch okrężny
C-12
znak drogowy C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-3
znak drogowy C-16a koniec drogi dla pieszych
C-16a
znak drogowy C-16 droga dla pieszych
C-16
znak drogowy D-22 punkt opatrunkowy
D-22
znak drogowy D-28 restauracja
D-28
znak drogowy D-6 przejście dla pieszych
D-6
znak drogowy D-8 koniec drogi ekspresowej
D-8
znak drogowy E-14 tablica szlaku drogowego
E-14
znak drogowy E-2b drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią
E-2b
znak drogowy E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
E-7
znak drogowy F-4 nazwa rzeki
F-4
znak drogowy F-3 granica obszaru administracyjnego
F-3
znak drogowy F-19 pas ruchu dla rowerów
F-19
znak drogowy F-8 objazd w związku z zamknięciem drogi
F-8
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy T-30c tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30c
znak drogowy T-11 tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-11
znak drogowy T-2 tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-2
znak drogowy T-5 tabliczka wskazująca początek drogi krętej
T-5

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).