Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-19 boczny wiatr
A-19
znak drogowy A-15 śliska jezdnia
A-15
znak drogowy A-29 sygnały świetlne
A-29
znak drogowy A-23 stromy podjazd
A-23
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy B-43 strefa ograniczonej prędkości
B-43
znak drogowy B-21 zakaz skręcania w lewo
B-21
znak drogowy B-35 zakaz postoju
B-35
znak drogowy B-42 koniec zakazów
B-42
znak drogowy C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-4
znak drogowy C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-10
znak drogowy C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
C-11
znak drogowy C-16 droga dla pieszych
C-16
znak drogowy D-28 restauracja
D-28
znak drogowy D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
D-23a
znak drogowy D-33 schronisko młodzieżowe
D-33
znak drogowy D-4a droga bez przejazdu
D-4a
znak drogowy E-18a koniec miejscowości
E-18a
znak drogowy E-11 drogowskaz do zabytku przyrody
E-11
znak drogowy E-10 drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
E-10
znak drogowy F-19 pas ruchu dla rowerów
F-19
znak drogowy F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
F-14c
znak drogowy F-1 przejście graniczne
F-1
znak drogowy F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
F-20
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy T-19 tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych
T-19
znak drogowy T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-22
znak drogowy T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
T-14
znak drogowy T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23i

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).