Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-15 śliska jezdnia
A-15
znak drogowy A-18a zwierzęta gospodarskie
A-18a
znak drogowy A-22 niebezpieczny zjazd
A-22
znak drogowy A-29 sygnały świetlne
A-29
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-37
znak drogowy B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-5
znak drogowy B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3
znak drogowy B-9 zakaz wjazdu rowerów
B-9
znak drogowy C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-3
znak drogowy C-2 nakaz jazdy w prawo (za znakiem)
C-2
znak drogowy C-14 prędkość minimalna
C-14
znak drogowy C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
C-11
znak drogowy D-21 szpital
D-21
znak drogowy D-20 koniec postoju taksówek
D-20
znak drogowy D-29 hotel (motel)
D-29
znak drogowy D-26c toaleta publiczna
D-26c
znak drogowy E-2e drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę
E-2e
znak drogowy E-1b tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
E-1b
znak drogowy E-18a koniec miejscowości
E-18a
znak drogowy F-4 nazwa rzeki
F-4
znak drogowy F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-6
znak drogowy F-21 ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
F-21
znak drogowy F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy T-23f tabliczka wskazująca autobusy
T-23f
znak drogowy T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6a
znak drogowy T-21 tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym znak obowiązuje
T-21
znak drogowy T-30e tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30e

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).