Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-12a zwężenie jezdni - dwustronne
A-12a
znak drogowy A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym
A-8
znak drogowy A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki
A-27
znak drogowy A-2 niebezpieczny zakręt w lewo
A-2
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy B-36 zakaz zatrzymywania się
B-36
znak drogowy B-20 stop
B-20
znak drogowy B-30 koniec zakazu używania sygnałów dzwiękowych
B-30
znak drogowy B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-28
znak drogowy C-5 nakaz jazdy prosto
C-5
znak drogowy C-1 nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)
C-1
znak drogowy C-19 koniec nakazu jazdy z łancuchami
C-19
znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13
znak drogowy D-24 telefon
D-24
znak drogowy D-6 przejście dla pieszych
D-6
znak drogowy D-4a droga bez przejazdu
D-4a
znak drogowy D-29 hotel (motel)
D-29
znak drogowy E-2d drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie
E-2d
znak drogowy E-14 tablica szlaku drogowego
E-14
znak drogowy E-22c zabytek
E-22c
znak drogowy F-9 znak prowadzący na drodze objazdowej
F-9
znak drogowy F-13 przejazd tranzytowy
F-13
znak drogowy F-19 pas ruchu dla rowerów
F-19
znak drogowy F-17 koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
F-17
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą
T-23d
znak drogowy T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-9
znak drogowy T-2 tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-2
znak drogowy T-21 tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym znak obowiązuje
T-21

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).