Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-31 niebezpieczne pobocze
A-31
znak drogowy A-19 boczny wiatr
A-19
znak drogowy A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
A-20
znak drogowy A-10 przejazd kolejowy bez zapór
A-10
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-3a
znak drogowy B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-5
znak drogowy B-33 ograniczenie prędkości
B-33
znak drogowy B-13 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
B-13
znak drogowy C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17
znak drogowy C-19 koniec nakazu jazdy z łancuchami
C-19
znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
znak drogowy C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-3
znak drogowy D-3 droga jednokierunkowa
D-3
znak drogowy D-7 droga ekspresowa
D-7
znak drogowy D-28 restauracja
D-28
znak drogowy D-38 koniec tunelu
D-38
znak drogowy E-2a drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni
E-2a
znak drogowy E-15d numer drogi ekspresowej
E-15d
znak drogowy E-2d drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie
E-2d
znak drogowy F-22 ograniczenia na pasie ruchu
F-22
znak drogowy F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
F-14c
znak drogowy F-13 przejazd tranzytowy
F-13
znak drogowy F-3 granica obszaru administracyjnego
F-3
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t oraz ciągniki samochodowe
T-23b
znak drogowy T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-16
znak drogowy T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę
T-23j
znak drogowy T-30f tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30f

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).