Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-25 spadające odłamki skalne
A-25
znak drogowy A-22 niebezpieczny zjazd
A-22
znak drogowy A-15 śliska jezdnia
A-15
znak drogowy A-11 nierówna droga
A-11
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy B-22 zakaz skręcania w prawo
B-22
znak drogowy B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż ... t
B-19
znak drogowy B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-1
znak drogowy B-32 stój - kontrola celna
B-32
znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13
znak drogowy C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-3
znak drogowy C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17
znak drogowy C-19 koniec nakazu jazdy z łancuchami
C-19
znak drogowy D-17 przystanek tramwajowy
D-17
znak drogowy D-46 droga wewnętrzna
D-46
znak drogowy D-32 pole biwakowe
D-32
znak drogowy D-43 koniec obszaru zabudowanego
D-43
znak drogowy E-6b drogowskaz do dworca autobusowego
E-6b
znak drogowy E-5 drogowskaz do dzielnicy miasta
E-5
znak drogowy E-21 dzielnica (osiedle)
E-21
znak drogowy F-15 niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
F-15
znak drogowy F-5 uprzedzenie o zakazie
F-5
znak drogowy F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7
znak drogowy F-14a tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania
F-14a
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy T-5 tabliczka wskazująca początek drogi krętej
T-5
znak drogowy T-26 tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu
T-26
znak drogowy T-23g tabliczka wskazująca trolejbusy
T-23g
znak drogowy T-2 tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-2

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).