Money.plMotoryzacjaZnaki drogowe

T - Tabliczki do znaków drogowych

Znaki drogowe

T - Tabliczki do znaków drogowych

znak drogowy T-1 tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-1
tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego znak drogowy T-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
T-10
tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
znak drogowy T-11 tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-11
tabliczka wskazująca przeprawę promową znak drogowy T-12 tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-12
tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
znak drogowy T-13 tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
T-13
tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein znak drogowy T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
T-14
tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
znak drogowy T-15 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
T-15
tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu znak drogowy T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-16
tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
znak drogowy T-17 tabliczka wskazująca granicę państwa
T-17
tabliczka wskazująca granicę państwa znak drogowy T-18 tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T-18
tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
znak drogowy T-19 tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych
T-19
tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych znak drogowy T-1a tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-1a
tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
znak drogowy T-2 tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-2
tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo znak drogowy T-20 tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-20
tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
znak drogowy T-21 tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym znak obowiązuje
T-21
tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym znak obowiązuje znak drogowy T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-22
tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
znak drogowy T-23a tabliczka wskazująca motocykle
T-23a
tabliczka wskazująca motocykle znak drogowy T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t oraz ciągniki samochodowe
T-23b
tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t oraz ciągniki samochodowe
znak drogowy T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze
T-23c
tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze znak drogowy T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą
T-23d
tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą
znak drogowy T-23f tabliczka wskazująca autobusy
T-23f
tabliczka wskazująca autobusy znak drogowy T-23g tabliczka wskazująca trolejbusy
T-23g
tabliczka wskazująca trolejbusy
znak drogowy T-23h tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi
T-23h
tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi znak drogowy T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23i
tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
znak drogowy T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę
T-23j
tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę znak drogowy T-24 tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-24
tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
znak drogowy T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25a
tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania znak drogowy T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25b
tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
znak drogowy T-25c tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25c
tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania znak drogowy T-26 tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu
T-26
tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu
znak drogowy T-27 tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
T-27
tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci znak drogowy T-28 tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.
T-28
tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.
znak drogowy T-29 tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się
T-29
tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się znak drogowy T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3
tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
znak drogowy T-30a tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30a
tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni znak drogowy T-30b tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30b
tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
znak drogowy T-30c tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30c
tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni znak drogowy T-30d tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30d
tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
znak drogowy T-30e tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30e
tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni znak drogowy T-30f tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30f
tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
znak drogowy T-30g tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30g
tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni znak drogowy T-30h tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30h
tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
znak drogowy T-30i tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30i
tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni znak drogowy T-3a tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego do postoju
T-3a
tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego do postoju
znak drogowy T-4 tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
T-4
tabliczka wskazująca liczbę zakrętów znak drogowy T-5 tabliczka wskazująca początek drogi krętej
T-5
tabliczka wskazująca początek drogi krętej
znak drogowy T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6a
tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) znak drogowy T-6b tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6b
tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
znak drogowy T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z podporządkowanej)
T-6c
tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z podporządkowanej) znak drogowy T-6d tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-6d
tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
znak drogowy T-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe
T-7
tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe znak drogowy T-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-8
tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
znak drogowy T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-9
tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
Tabliczki do znaków

Tabliczki do znaków drogowych są umieszczane pod znakami drogowymi. Uzupełniają one treść znaku poprzez podanie dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania danego zakazu, jak i również w przypadku występowania niebezpieczeństwa. Oznakowania tego typu mają kształt prostokątny, z czarnym obrazem i tłem w kolorze zgodnym z tłem grupy znaków do którego odnosi się tabliczka. Są to między innymi tabliczki które wskazują odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego. Ponadto są to tabliczki które wskazują odległość znaku informacyjnego od początku drogi lub pasa ruchu, tabliczka ta stosowana jest wraz z niektórymi znakami informacyjnymi. Oznakowania tego typu wskazują również koniec miejsca przeznaczonego na postój, długość odcinka drogi na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo. Dzięki tego typu znakom wiadomo o tym w jakim miejscu dochodzi często do wypadków samochodowych z powodu śliskiej nawierzchni jezdni ze względu na opady deszczu. Wskazują też miejsca wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych oraz granicę państwa. Oznakowania te to tabliczki które wskazują minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu, umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy oraz pobór opłaty elektronicznej za przejazdy drogą publiczną. W przypadku tabliczki umieszczonej na drodze z pierwszeństwem przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną wskazuje przebieg drogi z pierwszeństwem.