Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-26

Znaki drogowe

Znak drogowy B-26


znak drogowy B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-26


Znak drogowy B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe".
Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
  1)   samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  2)   ciągnikiem samochodowym,
  3)   pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Znak drogowy B-26 oznaczający "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.