Money.plMotoryzacjaZnaki drogowe

C - Znaki nakazu

Znaki drogowe

C - Znaki nakazu

znak drogowy C-1 nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)
C-1
nakaz jazdy w prawo (przed znakiem) znak drogowy C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-10
nakaz jazdy z lewej strony znaku
znak drogowy C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
C-11
nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku znak drogowy C-12 ruch okrężny
C-12
ruch okrężny
znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13
droga dla rowerów znak drogowy C-13a koniec drogi dla rowerów
C-13a
koniec drogi dla rowerów
znak drogowy C-14 prędkość minimalna
C-14
prędkość minimalna znak drogowy C-15 koniec minimalnej prędkości
C-15
koniec minimalnej prędkości
znak drogowy C-16 droga dla pieszych
C-16
droga dla pieszych znak drogowy C-16a koniec drogi dla pieszych
C-16a
koniec drogi dla pieszych
znak drogowy C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17
nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
nakaz jazdy z łańcuchami
znak drogowy C-19 koniec nakazu jazdy z łancuchami
C-19
koniec nakazu jazdy z łancuchami znak drogowy C-2 nakaz jazdy w prawo (za znakiem)
C-2
nakaz jazdy w prawo (za znakiem)
znak drogowy C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-3
nakaz jazdy w lewo (przed znakiem) znak drogowy C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-4
nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
znak drogowy C-5 nakaz jazdy prosto
C-5
nakaz jazdy prosto znak drogowy C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-6
nakaz jazdy prosto lub w prawo
znak drogowy C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-7
nakaz jazdy prosto lub w lewo znak drogowy C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-8
nakaz jazdy w prawo lub w lewo
znak drogowy C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-9
nakaz jazdy z prawej strony znaku
Znaki nakazu

Jak sama nazwa wskazuje znaki nakazu zobowiązują kierowcę do wykonania polecenia wyrażonego nakazem. Są to znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci wskazania wymaganego sposobu jazdy oraz obowiązków uczestnika ruchu. Znaki nakazu mają kształt kola z błękitnym tłem i białym obrazem z wyjątkiem znaku C-17, czyli znaku oznaczającego nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. Znaki nakazu jazdy w określonym kierunku obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub na taranie gdzie można zmienić kierunek ruchu. Znak "Ruch okrężny" może występować razem ze znakiem "Ustąp pierwszeństwa". Takie połączenie oznacza, że znajdujący się na skrzyżowaniu powinni mieć pierwszeństwo przed dojeżdżającymi do ronda. Pod znakami nakazu mogą być umieszczane standardowo tabliczki dopuszczające odstępstwa od stosowania się do znaku dla niektórych uczestników ruchu. Przykładowo taki znak nakazu jak "Nakaz jazdy w prawo przed znakiem" nakazuje skręt w prawo i umieszczany jest na przedłużeniu osi części jezdni. Nakaz ten stosowany jest zwykle na skrzyżowaniach z jezdnią jednokierunkową, gdzie nie ma możliwości jazdy na wprost. Kolejnym ważnym znakiem w tej kategorii jest znak nakazujący kierującemu jazdę dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku oznacza że kierujący pojazdem powinien ominąć wysepkę lub przeszkody na jezdni z prawej i z lewej strony znaku.