Money.plMotoryzacjaZnaki drogowe

A - Znaki ostrzegawcze

Znaki drogowe

A - Znaki ostrzegawcze

znak drogowy A-1 niebezpieczny zakręt w prawo
A-1
niebezpieczny zakręt w prawo znak drogowy A-10 przejazd kolejowy bez zapór
A-10
przejazd kolejowy bez zapór
znak drogowy A-11 nierówna droga
A-11
nierówna droga znak drogowy A-11a próg zwalniający
A-11a
próg zwalniający
znak drogowy A-12a zwężenie jezdni - dwustronne
A-12a
zwężenie jezdni - dwustronne znak drogowy A-12b zwężenie jezdni - prawostronne
A-12b
zwężenie jezdni - prawostronne
znak drogowy A-12c zwężenie jezdni - lewostronne
A-12c
zwężenie jezdni - lewostronne znak drogowy A-13 ruchomy most
A-13
ruchomy most
znak drogowy A-14 roboty na drodze
A-14
roboty na drodze znak drogowy A-15 śliska jezdnia
A-15
śliska jezdnia
znak drogowy A-16 przejście dla pieszych
A-16
przejście dla pieszych znak drogowy A-17 dzieci
A-17
dzieci
znak drogowy A-18a zwierzęta gospodarskie
A-18a
zwierzęta gospodarskie znak drogowy A-18b zwierzęta dzikie
A-18b
zwierzęta dzikie
znak drogowy A-19 boczny wiatr
A-19
boczny wiatr znak drogowy A-2 niebezpieczny zakręt w lewo
A-2
niebezpieczny zakręt w lewo
znak drogowy A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
A-20
odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym znak drogowy A-21 tramwaj
A-21
tramwaj
znak drogowy A-22 niebezpieczny zjazd
A-22
niebezpieczny zjazd znak drogowy A-23 stromy podjazd
A-23
stromy podjazd
znak drogowy A-24 rowerzyści
A-24
rowerzyści znak drogowy A-25 spadające odłamki skalne
A-25
spadające odłamki skalne
znak drogowy A-26 lotnisko
A-26
lotnisko znak drogowy A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki
A-27
nabrzeże lub brzeg rzeki
znak drogowy A-28 sypki żwir
A-28
sypki żwir znak drogowy A-29 sygnały świetlne
A-29
sygnały świetlne
znak drogowy A-3 niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
A-3
niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo znak drogowy A-30 inne niebezpieczeństwo
A-30
inne niebezpieczeństwo
znak drogowy A-31 niebezpieczne pobocze
A-31
niebezpieczne pobocze znak drogowy A-32 oszronienie jezdni
A-32
oszronienie jezdni
znak drogowy A-33 zator drogowy
A-33
zator drogowy znak drogowy A-34 wypadek drogowy
A-34
wypadek drogowy
znak drogowy A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
A-4
niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo znak drogowy A-5 skrzyżowanie dróg
A-5
skrzyżowanie dróg
znak drogowy A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
A-6a
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach znak drogowy A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
A-6b
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
znak drogowy A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6c
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie znak drogowy A-6d wylot drogi jednokierunkowej z prawej strony
A-6d
wylot drogi jednokierunkowej z prawej strony
znak drogowy A-6e wylot drogi jednokierunkowej z lewej strony
A-6e
wylot drogi jednokierunkowej z lewej strony znak drogowy A-7 ustąp pierwszeństwa
A-7
ustąp pierwszeństwa
znak drogowy A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym
A-8
skrzyżowanie o ruchu okrężnym znak drogowy A-9 przejazd kolejowy z zaporami
A-9
przejazd kolejowy z zaporami
Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze zobowiązują wszystkich uczestników ruchu drogowego do zachowania szczególnej ostrożności oraz uprzedzają, ostrzegają o miejscach na drodze, gdzie może wystąpić lub na pewno wystąpi niebezpieczeństwo. Znaki z tej kategorii mogą występować w formie tablic, jak i w formie świetlnej, jako symbol barwy białej umieszczony na czarnym tle. Znaki świetlne mają takie samo znaczenie, jak znaki ostrzegawcze w postaci żółtych tarcz z czarnymi symbolami. Określone przepisy regulują także symbole i napisy na tabliczkach umieszczonych pod znakami. Odległość tego typu znaków od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów na drogach, na których dopuszczalna prędkość przekracza 60 km/h, oraz 100 metrów na pozostałych kategoriach drogach. Jedynym wyjątkiem w tym przypadku jest znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa przejazdu", który umieszczany jest w odległości do 50 metrów od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, ponadto do 25 metrów od skrzyżowania na pozostałych drogach. Szczególne znaczenie ma umieszczona pod znakiem tabliczka T-1 która wskazuje na odległość znaku do miejsca niebezpiecznego. Znajdująca się pod znakiem tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeśli długość odcinka nie przekracza 500 m, natomiast umieszczona pod znakiem tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka. Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego z wierzchołkiem do góry, z wyjątkiem znaku A-7 ustąp pierwszeństwa z czerwona obwódką i żółtym tłem.