Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-25

Znaki drogowe

Znak drogowy B-25


znak drogowy B-25 zakaz wyprzedzania
B-25


Znak drogowy B-25 "zakaz wyprzedzania".
Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka:
  1)   T-23a - motocykl,
  2)   T-23b - samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,
  3)   T-23c - ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,
  4)   T-23d - pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
  5)   T-23e - pojazd z przyczepą kempingową,
  6)   T-23f - autobus,
  7)   T-23g - trolejbus,
  8)   T-23h - pojazd przewożący materiały niebezpieczne określone w § 19 ust. 2,
  9)   T-23i - pojazd przewożący materiały wybuchowe lub łatwo zapalne określone w § 19 ust. 1,
  10)  T-23j - pojazd przewożący materiały, które mogą skazić wodę, określone w § 19 ust. 3,
wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

Znak drogowy B-25 oznaczający "zakaz wyprzedzania" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.