Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-39

Znaki drogowe

Znak drogowy B-39


znak drogowy B-39 strefa ograniczonego postoju
B-39


Znak drogowy B-39 "strefa ograniczonego postoju".
Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.
Znak B-39 nie dotyczy:
  1)   pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
  2)   pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44,
  3)   pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
  4)   autobusu szkolnego.


Znak drogowy B-39 oznaczający "strefa ograniczonego postoju" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.