Money.pl Motoryzacja

Punkty karne

Mandaty karne

Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym naruszeniom przypisuje się liczbę punktów określoną w tabeli, z zastrzeżeniem przepisów § 2 rozporządzenia.

Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktow odpowiadająca tym naruszeniom

Kod Rodzaj czynu Kwalifikacja prawna czynu Liczba punktów
A Czyny o charakterze szczególnym
01 Popełnienie przestępstwa drogowego art.173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k. 10
02 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa art. 86 § 1 lub 2 k.w. 6
03 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu art. 87 § 1 k.w. art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 10
04 Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku art. 93 § 1 k.w. art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 10
05 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego art. 178a § 1 k.k 10
06 Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego art. 86 § 1 lub 2 k.w. 6
B Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
01 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym art. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d. 10
02 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi art.97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d. 9
03 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 1 p.r.d. 8
04 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 2 p.r.d. 8
05 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 7 p.r.d. 8
06 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania art. 90 k.w. art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 5
C Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
01 Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu art. 92 § 2 k.w. § 109 ust. 1 i 3 z.s.d. 8
Niezastosowanie się do: art. 92 § 1 k.w.
02 - sygnałów świetlnych § 95 lub § 102 ust. 2 lub § 104 lub § 106 z.s.d. 6
03 - sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym § 108 z.s.d. 6
04 - sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego § 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d. 6
Niestosowanie się do znaków: art. 92 § 1 k.w.
05 - B-2 "zakaz wjazdu" § 17 ust. 1 z.s.d. 5
06 - B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" § 16 z.s.d. 5
07 - B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo" § 22 ust. 1 z.s.d. 5
08 - C-1 do C-12 "nakaz jazdy..." § 35 z.s.d. 5
09 - F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania § 72 ust. 1 lub § 75 z.s.d. 5
10 - P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa" § 87 z.s.d. 5
11 - P-4 "linia podwójna ciągła" § 86 ust. 5 z.s.d. 5
12 - B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" § 25 z.s.d. 4
13 - B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..." § 18 ust. 1-8 z.s.d. 3
14 - B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..." § 19 lub § 20 z.s.d. 2
15 Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych 1
D Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: art. 90 k.w.
01 - na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej art. 25 ust. 1 p.r.d. 6
02 - na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu § 5 ust. 2, 4-6 z.s.d. 6
03 - pojazdom szynowym art. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d. 6
04 - rowerzystom art. 27 ust. 1 i 3 p.r.d. 6
05 - podczas zmiany pasa ruchu art. 22 ust. 4 p.r.d. 5
06 - w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze art. 25 ust. 3 p.r.d. 5
07 - podczas włączania się do ruchu art. 17 ust. 2 p.r.d. 5
08 - podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 4
09 Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu art. 90 k.w. art. 9 p.r.d. 5
10 Naruszenie zakazu zawracania art. 97 albo 92 § 1 k.w. art. 22 ust. 6 p.r.d. albo § 22 ust. 5 z.s.d. 5
E Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości
Przekroczenie prędkości: art. 97 albo 92 § 1 k.w. art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27 lub § 31 ust. 1 z.s.d.
01 - powyżej 50 km/h 10
02 - od 41 do 50 km/h 8
03 - od 31 do 40 km/h 6
04 - od 21 do 30 km/h 4
05 - od 11 do 20 km/h 2
06 - od 6 do 10 km/h 1
07 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 90 k.w. art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 2
F Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
01 Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania art. 90 k.w. art. 24 ust. 1 p.r.d. 5
02 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony art. 97 k.w. art. 24 ust. 3-5 p.r.d. 3
Naruszenie zakazu wyprzedzania: art. 97 k.w.
03 - na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi art. 27 ust. 4 p.r.d. 8
04 - przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d. 5
05 - na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d. 5
06 - na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d. 5
07 - na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 5
08 - na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 6 p.r.d. 5
09 Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania" art. 92 § 1 k.w. § 23 ust. 1-3 z.s.d. 5
G Używanie świateł zewnętrznych
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: art. 88 k.w.
01 - od zmierzchu do świtu art. 51 ust. 1 pkt 1 lub ust. 6 p.r.d. 4
02 - w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d. 2
03 - w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego art. 51 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 2
04 - w tunelu art. 51 ust. 1 pkt 3 lub ust. 6 p.r.d. 2
05 - przez kierującego motocyklem art. 51 ust. 4 p.r.d. 2
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: art. 97 k.w.
06 - przednich art. 51 ust. 5 p.r.d. 2
07 - tylnych art. 30 ust. 3 p.r.d. 2
08 Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia art. 88 k.w. art. 52 ust. 1 p.r.d. 3
H Naruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
Naruszenie zakazu cofania: art. 90 lub 97 k.w.
01 - na drodze ekspresowej lub autostradzie art. 23 ust. 2 p.r.d. 3
02 - w tunelu, na moście lub wiadukcie art. 23 ust. 2 p.r.d. 2
03 Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony art. 97 k.w. art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 2
04 Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju art. 97 lub 90 k.w. art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d. 1
05 Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu art. 94 § 2 k.w. art. 71 p.r.d. 1
06 Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie art. 96a k.w. art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d. 3
07 Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia art. 97 k.w. art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d. 3
08 Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej" art. 90 lub 97 k.w. art. 16 ust 1-4 p.r.d. 2
09 Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem art. 97 k.w. art. 39 ust. 1 p.r.d. 2
10 Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami art. 97 k.w. art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 2 pkt 4 lub 5 p.r.d. 3
11 Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami art. 97 k.w. art. 45 ust.2 pkt 3 p.r.d. 1
12 Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym art. 97 k.w. art. 40 p.r.d. 2
I Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
Kierowanie pojazdem
01 - pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu art. 244 k.k 0
02 - nie mając do tego wymaganych uprawnień art. 94 §1 k.w. art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub art. 95 p.r.d. 0
03 - nie mając przy sobie wymaganych dokumentów art. 95 k.w. art. 38 p.r.d. 0
04 Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku art. 97 k.w. art. 45 ust.2 pkt 1 p.r.d. 0
05 Wjeżdżanie na pas między jezdniami art. 90 lub art. 97 k.w. art. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d. 0
06 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym art. 90 lub art. 97 k.w. art. 24 ust. 6 p.r.d. 0
07 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 97 k.w. art. 24ust.11 p.r.d. 0
08 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku art. 90 lub art. 97 k.w. art. 26 ust. 6 p.r.d. 0
09 Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym art. 97 k.w. art. 28 ust. 5 p.r.d. 0
Naruszenie zakazu:
10 - objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone art. 97 k.w. art. 28 ust. 3 pkt. 1 p.r.d. 0
11 - wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 28 ust.3 pkt 2 p.r.d. 0
12 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych art. 90 lub art. 97 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 0
. Naruszenie przez kierującego zakazu:
13 - wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 90 lub art. 97 k.w. art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d. 0
14 - rozdzielania kolumn pieszych art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d. 0
15 Naruszenie zakazu holowania na autostradzie art. 90 lub 97 k.w. art. 31 ust. 2 pkt 5 p.r.d. 0
16 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 90 lub 97 k.w. art. 51 ust. 5 p.r.d. 0
17 Używanie "szperacza" podczas jazdy art. 90 lub 97 k.w. art. 52 ust. 3 p.r.d. 0
18 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym art. 90 lub art. 97 k.w. art. 53 ust. 2 p.r.d. 0
19 Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem art. 90 lub art. 97 k.w. art. 53 ust. 3 p.r.d. 0
20 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 0
21 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 0
22 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 0
23 Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d. 0
24 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d. 0
25 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem art. 97 k.w. art. 60 ust. 3 p.r.d. 0
26 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 6 p.r.d. 0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
27 - kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym art. 97 k.w. art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust.1 lub ust. 3 p.r.d. 0
28 - kierującego innym pojazdem art. 90 k.w. art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d. 0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez: 0
29 - kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne art. 97 k.w. art. 58 ust.1 p.r.d. 0
30 kierującego innym pojazdem art. 90 k.w. art. 58 ust.2 p.r.d. 0
31 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 97 k.w. art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d. 0
32 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego art. 90 lub art. 97 k.w. art. 54 ust. 4 p.r.d. 0
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym: 0
33 - przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów, art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 1 p.r.d. 0
34 - niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie art. 32 ust. 2 p.r.d. 0
35 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 0
36 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d. 0
37 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d. 0
38 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d. 0
Przejazd bez zezwolenia: 0
39 - pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów art. 97 k.w. art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 p.r.d. 0
40 - zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości art. 62 ust.4,4a,4b p.r.d. 0
. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
41 - powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu art. 97 k.w. art. 61 ust.1 p.r.d. 0
42 - naruszający stateczność pojazdu art. 61 ust.2 pkt 2 p.r.d. 0
43 - utrudniający kierowanie pojazdem art. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d. 0
44 - ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d. 0
45 Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu art. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d. 0
46 Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia art. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d. 0
47 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób art. 97 k.w. art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 p.r.d. 0
48 Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy art. 97 k.w. art. 61 ust. 4 p.r.d. 0
49 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 97 k.w. art. 61 ust. 5 p.r.d. 0
50 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego art. 97 k.w. art. 62 ust. 1 p.r.d. 0
51 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu art. 97 k.w. art. 63 ust. 1 p.r.d. 0
52 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym art. 97 k.w. art. 63 ust. 1 p.r.d. 0
53 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach art. 97 k.w. art. 63 ust. 3 p.r.d. 0
54 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy art. 97 k.w. art. 63 ust. 2 p.r.d. 0
55 Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym art. 97 k.w. art. 63 ust. 5 p.r.d. 0
Z Naruszenia, którym nie przypisano wartości punkowej
01 Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego


Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.k. - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1071),

k.w. - ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145),

p.r.d. - ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1194, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz.1798 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671 i Nr 216, poz. 1825 i 1826),

z.s.d. - rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).