Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-16

Znaki drogowe

Znak drogowy B-16


znak drogowy B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m
B-16


Znak drogowy B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m".
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak drogowy B-16 oznaczający "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.