Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-13

Znaki drogowe

Znak drogowy B-13


znak drogowy B-13 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
B-13


Znak drogowy B-13 "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi".
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Znak drogowy B-13 oznaczający "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.