Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-21

Znaki drogowe

Znak drogowy B-21


znak drogowy B-21 zakaz skręcania w lewo
B-21


Znak drogowy B-21 "zakaz skręcania w lewo".
Zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania.
Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.
Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

Znak drogowy B-21 oznaczający "zakaz skręcania w lewo" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.