Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-5

Znaki drogowe

Znak drogowy B-5


znak drogowy B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-5


Znak drogowy B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych".
Oznacza zakaz ruchu:
  1)   samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  2)   ciągników samochodowych,
  3)   pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
  4)   ciągników rolniczych,
  5)   pojazdów wolnobieżnych.
Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.

Znak drogowy B-5 oznaczający "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.