Money.pl Motoryzacja

Taryfikator Mandatów i punktów karnych 2014

Taryfikator Mandatów i punktów karnych 2014

Wiedza dotycząca aktualnego taryfikatora punktów karnych może okazać się niezbędna przy kontrolowaniu wykroczeń drogowych. Od 2013 roku zasady redukcji punktów karnych uległy zmianie i zostały zastąpione kursem reedukacyjnym. Dopuszczalny limit punktów karnych dla kierującego, posiadającego prawo jazdy przez okres dłuższy niż rok, wynosi 24. Po przekroczeniu 24 punktów sporządzany jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy - kierowany jest on na egzamin sprawdzający, test teoretyczny i praktyczny. W przypadku młodych kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok, limit punktów wynosi 20. Po jego przekroczeniu sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie go na ponowny kurs. Wykaz wykroczeń wraz z kwotą grzywny nakładanej w drodze mandatu oraz liczbą punktów karnych przyznawanych za dane wykroczenie znajduje się w tabelach poniżej.

 

 1. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Zasady ogólne i przepisy porządkowe

 

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

art. 16 ust. 4

150

2

2.

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

art. 16 ust. 5

100

 

3.

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem

art. 16 ust. 6

250

6

4.

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

art. 39 ust. 1

100

2

5.

Przewożenie dziecka w pojeździe:

poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci,

 

art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3

150

6

6.

Przewożenie dziecka w pojeździe:

w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera

art. 45 ust. 2 pkt 4

150

4

7.

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa

art. 45 ust. 2 pkt 3

100

1

8.

Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem

art. 40 ust. 1

100

2

9.

Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego

art. 45 ust. 2 pkt 3

100

2

10.

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

art. 45 ust. 2 pkt 2

150

0

11.

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

art. 45 ust. 2 pkt 1

200

5

12.

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

art. 45 ust. 1 pkt 5

100

0

13.

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3

150

0

14.

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

art. 41

150

0

15.

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

art. 55 ust. 1

300

0


Włączanie się do ruchu

 

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu

art. 17 ust. 2

300

5

2.

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

art. 18 ust. 1

200

0

3.

 

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego

 

art. 18a ust. 1

200

0Prędkość i hamowanie

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: do 10 km/h

art. 20 albo § 27 lub § 31

do 50

1

2.

o 11-20 km/h

 

50 - 100

2

3.

o 21-30 km/h

 

100 – 200

4

4.

o 31-40 km/h

 

200 – 300

6

5.

o 41-50 km/h

 

300 – 400

8

6.

o 51 km/h i więcej

 

400 – 500

10

 

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

 

art. 19 ust. 2 pkt 1

 

50 - 200

2

7.

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

art. 19 ust. 3

200

0

8.

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu

art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d

Zgodnie z l.p. 1-6

Zgodnie z l.p. 1-6Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

art. 22 ust. 6 pkt 4

200 - 400

5

2.

 

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych

 

art. 22 ust. 6 pkt 1

200

5

3.

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

art. 22 ust. 5

200

0

4.

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem

art. 22 ust. 2

150

0

5.

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu

art. 22 ust. 4

250

5Wymijanie, omijanie i cofanie

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

art. 26 ust. 3 pkt 2

500

10

2.

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

art. 28 ust. 3 pkt 4

250

0

3.

Utrudnianie ruchu podczas cofania

art. 23 ust. 1 pkt 3

50 - 250

5

4.

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach

art. 23 ust. 2

200

0

Wyprzedzanie

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi

art. 26 ust. 3 pkt 1

200

10

2.

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi

art. 27 ust. 4

200

10

3.

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: 1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu

art. 24 ust. 1 pkt 1

250

5

4.

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: 2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania

art. 24 ust. 1 pkt 2

250

5

5.

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1

300

5

6.

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

 

art. 24 ust. 7 pkt 2

 

300

5

7.

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

art. 24 ust. 7 pkt 3

300

5

8.

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6

300

5

9.

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu

art. 24 ust. 2 - 5

200

3

10.

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 24 ust. 6

350

3

11.

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia

art. 24 ust. 6

100

0

12.

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 24 ust. 11

300

3Przecinanie się kierunków ruchu

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu

art. 26 ust. 1

350

8

2.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną

art. 26 ust. 2

350

8

3.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

art. 26 ust. 4 albo ust. 5

350

0

4.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów

art. 27 ust. 1

350

5

5.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią

art. 27 ust. 3

350

6

6.

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

art. 26 ust. 7

350

8

7.

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

art. 28 ust. 4 lub ust. 6

300

 

8.

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 26 ust. 6

100

 

9.

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

art. 28 ust. 3 pkt 1

300

 

10.

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 28 ust. 3 pkt 2

300

 

11.

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym

art. 26 ust. 3 pkt 3

250

 

12.

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy

 

100

 

13.

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 25 ust. 4 pkt 1

300

 Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a

200

2

2.

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni

art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b

100

0

3.

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

art. 29 ust. 2 pkt 1

100

0

4.

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

art. 29 ust. 2 pkt 2

100

 

5.

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 3

100

2

6.

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu

Art. 51 uts. 1

200

4Holowanie

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem

art. 31 ust. 1 pkt 3

250

0

2.

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

art. 31 ust. 1 pkt 6

250

0

3.

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach

art. 31 ust. 2 pkt 1

250

0

4.

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

art. 31 ust. 2 pkt 2

250

0

5.

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

art. 31 ust. 2 pkt 3

250

0

6.

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)

art. 31 ust. 2 pkt 4

250

0

7.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania

art. 31 ust. 1 pkt 2

100

0

8.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym

art. 31 ust. 1 pkt 4

150

0

9.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego

art. 31 ust. 1 pkt 5

150

0

10.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym

art. 31 ust. 1 pkt 7

100

0

11.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

 

50

0

Autostrady i drogi ekspresowe

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3

300

 

2.

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 23 ust. 2

300

5

3.

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

art. 45 ust. 1 pkt 4

250

 

4.

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

art. 49 ust. 3

300

 

5.

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

art. 49 ust. 3

300

 

6.

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1

300

 Zatrzymanie i postój

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

art. 46 ust. 1

100 - 300

1

2.

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego

art. 47a

100

1

3.

Zatrzymywanie pojazdu: 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

art. 49 ust. 1 pkt 1

300

1

4.

Zatrzymywanie pojazdu: 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi

art. 49 ust. 1 pkt 2

100 - 300

1

5.

Zatrzymywanie pojazdu: 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie

art. 49 ust. 1 pkt 3

200

1

6.

Zatrzymywanie pojazdu: 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię

art. 49 ust. 1 pkt 4

100

1

7.

Zatrzymywanie pojazdu: 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 5

100

1

8.

Zatrzymywanie pojazdu: 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

art. 49 ust. 1 pkt 6

100

1

9.

Zatrzymywanie pojazdu: 7) przy lewej krawędzi jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 7

100

1

10.

Zatrzymywanie pojazdu: 8) na pasie między jezdniami

art. 49 ust. 1 pkt 8

100

1

11.

Zatrzymywanie pojazdu: 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości

art. 49 ust. 1 pkt 9

100

1

12.

Zatrzymywanie pojazdu: 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

art. 49 ust. 1 pkt 10

100

1

13.

Zatrzymywanie pojazdu: 11) na drodze dla rowerów

art. 49 ust. 1 pkt 11

100

1

14.

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2

150

1

15.

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

art. 47

100

1

16.

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

art. 46 ust. 2

100

1

17.

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

art. 46 ust. 3

150 - 300

1

18.

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

art. 49 ust. 2 pkt 1

100

1

19.

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

art. 49 ust. 2 pkt 2

100

1

20.

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

art. 49 ust. 2 pkt 3

100

1

21.

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone

art. 49 ust. 2 pkt 4

100

1

22.

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

art. 49 ust. 2 pkt 5

200 – 300

1Używanie świateł zewnętrznych

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

art. 51 ust. 1

200

4

2.

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 lub 2

100

2

3.

 

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

 

art. 51 ust. 6

100

0

4.

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6

200

2

5.

 

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

 

art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2

150 - 300

3

6.

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 51 ust. 3

200

0

7.

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

art. 51 ust. 5

100

2

8.

Używanie "szperacza" podczas jazdy

art. 52 ust. 3

100

0Używanie pojazdów w ruchu drogowym

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

art. 53 ust. 2

300

0

2.

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 60 ust. 1 pkt 1

200

0

3.

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych

art. 60 ust. 1 pkt 2

200

0

4.

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

 

100

0

5.

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

 

art. 60 ust. 2 pkt 1

 

50

0

6.

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

art. 60 ust. 2 pkt 5

100

0

7.

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

art. 60 ust. 3

100

0

8.

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe

 

art. 32 ust. 6

 

200

0

9.

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież

art. 57 ust. 1

200

0

10.

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone

art. 57 ust. 3

50

0

11.

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 3) kierującego innym pojazdem

art. 57 ust. 2

200

0

12.

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

art. 58 ust. 1

200

0

13.

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

art. 58 ust. 2

200

0

14.

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

art. 54 ust. 1 lub ust. 3

200

0

15.

 

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

 

art. 54 ust. 4

100

0

16.

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 60 ust. 1 pkt 3

50

0

17.

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

art. 60 ust. 2 pkt 2

do 300

0

18.

 

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji

 

art. 59 ust. 2

100

0

19.

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

art. 60 ust. 1 pkt 4

100

0

20.

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

art. 60 ust. 2 pkt 3

100

0Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

art. 61 ust. 2 pkt 4

200

0

2.

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

art. 61 ust. 2 pkt 4

100

0

3.

 

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

 

art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9

150

0

4.

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

art. 61 ust. 4

200

0

5.

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

art. 61 ust. 5

150

0

6.

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 62 ust. 1

100 - 300

0Przewóz osób

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

art. 63 ust. 1

100 - 300

0

2.

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

 

100

0

3.

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

art. 63 ust. 3

100

0

4.

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

art. 63 ust. 2

100

0

5.

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

art. 63 ust. 5

50

0Przepisy o ruchu pieszych

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 1) na przejściach dla pieszych

art. 14 pkt 1 lit. a

50

 

2.

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

art. 14 pkt 1 lit. a

100

 

3.

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

art. 14 pkt 1 lit. b

100

 

4.

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

art. 14 pkt 7

100

 

5.

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych

§ 30 lub § 39 w zw. z § 40

50

 

6.

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: 1) na obszarze zabudowanym

art. 14 pkt 2

50

 

7.

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: 2) na obszarze niezabudowanym

art. 14 pkt 2

100

 

8.

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 14 pkt 3

50

 

9.

Przebieganie przez jezdnię

art. 14 pkt 4

50

 

10.

Chodzenie po torowisku

art. 14 pkt 5

50

 

11.

 

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub pótzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

 

art. 14 pkt 6

100

 

12.

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku-z pobocza

art. 11 ust. 1

50

 

13.

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

art. 11 ust. 2

50

 

14.

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

art. 11 ust. 3

50

 

15.

 

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

 

art. 13

50

 

16.

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych

art. 45 ust. 1 pkt 4

50

 

17.

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

art. 11 ust. 4

50

 Przewinienia kierującego

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą: 1) uprawnień do kierowania pojazdami

 

art. 87 ust. 1

 

500

0

2.

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą: 2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu

 

300

0

3.

Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym

art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1

100

0

4.

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów

art. 38

50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł

0Inne wykroczenia

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

 

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego

 

art. 45 ust. 1 pkt 8

400

 

2.

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3

300

 

3.

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

 

300

 

4.

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:

 

1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do speł ie ia swojego przeznaczenia

 

art. 66

50 - 200

 

5.

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd: 2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

art. 71

50

 

6.

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

art. 45 ust. 1 pkt 9

50 - 200

 

7.

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli

art. 45 ust. 1 pkt 10

100

 

8.

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

art. 39 ust. 1 pkt 10

50

 

9.

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

art. 30

200

 

10.

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

 

200

 

11.

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

§ 2

200 - 500

 Znaki i sygnały drogowe

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Niestosowanie się do znaków:

 1. B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..."

 

 1. B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..."

 

 

 1. C-12 "ruch okrężny"

 

 1. B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..."

 

 

 1. B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..."

 

 1. B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"

 

 1. B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

 

 1. B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników

 

 1. B-35 "zakaz postoju"

 

 1. B-36 "zakaz zatrzymywania się"

 

 

 1. B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."

 

 1. B-39 "strefa ograniczonego postoju"

 

 1. C-1 do C-11 "nakaz jazdy..."

 

 1. C-13 "droga dla rowerów"

 

 1. C-14 "prędkość minimalna"

 

 

 1. C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"

 

 1. BT-1 "ograniczenie prędkości"

 

 1. BT-3 "blokada zwrotnicy"

 

 1. P-2 "linia pojedyncza ciągła"

 

 

 1. P-3 "linia jednostronnie przekraczalna"

 

 1. P-4 "linia podwójna ciągła"

 

 

 1. P-7b "linia krawędziowa ciągła"

 

 1. P-17 "linia przystankowa”

 

 1. C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"

 

 1. P-21 "powierzchnia wyłączona z ruchu"

 

§ 18 ust. 1-8

 

§ 19

 

 

§ 36 ust. 1

 

§ 20

 

 

§ 18 ust. 9-13

 

§ 24 ust. 1

 

 

 

§ 25

 

 

§ 26

 

 

§ 28 ust. 1

 

§ 28 ust. 2

 

 

§ 28 ust. 6

 

§ 29

 

§ 35

 

§ 37 ust. 1

 

§ 38 ust. 1

 

 

§ 41

 

 

 

§ 81 ust. 1 i 2

 

§ 81 ust. 3

 

§ 86 ust. 3

 

 

 

§ 86 ust. 4

 

§ 86 ust. 5

 

 

§ 86 ust. 8 pkt2

 

§ 90 ust. 1

 

§ 42

 

 

§ 90 ust. 5

 

 

250

 

250

 

 

150

 

150

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

200

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

250

 

100

 

100

 

 

400

 

 

 

100

 

100

 

100

 

 

200

 

200

 

 

100

 

100

 

200

 

 

100

 

3

 

2

 

 

5

 

2

 

 

1

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

5

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

5

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

2.

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"

§ 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4

100

1

3.

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

 

§ 99, § 102 ust. 4, § 107

 

100

1

4.

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:

 1. D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS

 

 1. D-13 "początek pasa ruchu powolnego"

 

 

 1. D-18 lub D-18a "parking..."

 

 

 

 1. D-18, D-18a lub D-18b "parking...:", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

 

 1. P-20 "koperta" z symbolem osoby niepełnosprawnej lub P-24 "miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

 

 1. D-19 "postój taksówek"

 

 

 1. F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..."

 

 

 1. BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie"

 

 

 1. P-18 "stanowisko postojowe"

 

 

 

 1. P-20 "koperta"

 

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 1 lub 2, § 91 ust. 1

 

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust.

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 1 - 3 lub ust. 4

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 4 albo ust. 6

 

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 lub § 92

 

 

 

D-19 "postój taksówek"

 

art. 45 ust. 1 pkt

4 w zw. z § 72 lub § 87 ust. 1 i 2

 

 

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 81 ust. 4

 

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 2

 

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4

 

 

100

 

 

 

100

 

 

100

 

 

 

500

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

250

 

 

 

 

200

 

 

50

 

 

 

200

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

5

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

5.

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

 

 1. wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

 

 1. kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

 

 1. 3) kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione

 

 

 

 

 

§ 98 ust. 2 pkt 2

 

 

 

§ 100

 

 

§ 95-98, 102, 104 lub 106

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

300 – 500

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

6Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

Kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500 zł

6

2.

 

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

 

 

Kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500 zł

10

3.

Popełnienie przestępstwa drogowego

art. 173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k.

 

10

4.

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

art. 44 ust. 2 pkt 1

 

10

5.

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

rt. 86 §

 

6II. Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

L.P.

Wykroczenie

Naruszony przepis p.r.d.

Kwota mandatu (zł)

Liczba punktów karnych

1.

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

art. 33 ust. 2

50

 

2.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

art. 33 ust. 1

50

 

3.

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

art. 33 ust. 3 pkt 1

50

 

4.

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

art. 33 ust. 3 pkt 2

50

 

5.

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

art. 33 ust. 3 pkt 3

100

 

6.

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd

art. 33 ust. 4 pkt 1

150

 

7.

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny

art. 33 ust. 4 pkt 2

100

 

8.

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika

art. 33 ust. 5

50

 

9.

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

art. 34 ust. 5 pkt 2

100

 

10.

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

art. 34 ust. 5 pkt 3

100

 

11.

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

art. 34 ust. 5 pkt 4

50

 

12.

 

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

 

art. 35 ust. 1

100

 

13.

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

art. 35 ust. 2

50

 

14.

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

art. 37 ust. 1

50

 

15.

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

art. 37 ust. 2 pkt 1

50

 

16.

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

art. 37 ust. 2 pkt 2

50

 

17.

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach

art. 37 ust. 4 pkt 1

50

 

18.

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

art. 37 ust. 4 pkt 3

50

 

19.

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni

art. 37 ust. 4 pkt 4

50

 

20.

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów

art. 37 ust. 4 pkt 5

50

 

21.

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

art. 46 ust. 3

50

 

22.

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

art. 46 ust. 5

50

 

23.

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

art. 37 ust. 5

50