Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-13a

Znaki drogowe

Znak drogowy B-13a


znak drogowy B-13a zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
B-13a


Znak drogowy B-13a "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi".
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu.

Znak drogowy B-13a oznaczający "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.