Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-14

Znaki drogowe

Znak drogowy B-14


znak drogowy B-14 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skaźić wodę
B-14


Znak drogowy B-14 "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skaźić wodę".
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Znak drogowy B-14 oznaczający "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skaźić wodę" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.