Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-43

Znaki drogowe

Znak drogowy B-43


znak drogowy B-43 strefa ograniczonej prędkości
B-43


Znak drogowy B-43 "strefa ograniczonej prędkości".
Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Znak drogowy B-43 oznaczający "strefa ograniczonej prędkości" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.