Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-36

Znaki drogowe

Znak drogowy B-36


znak drogowy B-36 zakaz zatrzymywania się
B-36


Znak drogowy B-36 "zakaz zatrzymywania się".
Oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.
Zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36:
  1)   dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
  2)   dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
  3)   nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
Umieszczone pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczki wskazują:
  1)   T-25a - początek zakazu wyrażonego znakiem,
  2)   T-25b - kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,
  3)   T-25c - odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
Znak B-35, B-36, B-37 lub B-38 wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.

Znak drogowy B-36 oznaczający "zakaz zatrzymywania się" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.