Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-28

Znaki drogowe

Znak drogowy B-28


znak drogowy B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-28


Znak drogowy B-28 "koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe".
Oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.

Znak drogowy B-28 oznaczający "koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.