Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweB - Znaki zakazu

B-29

Znaki drogowe

Znak drogowy B-29


znak drogowy B-29 zakaz używania sygnałów dzwiękowych
B-29


Znak drogowy B-29 "zakaz używania sygnałów dzwiękowych".
Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

Znak drogowy B-29 oznaczający "zakaz używania sygnałów dzwiękowych" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.