Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweA - Znaki ostrzegawcze

A-29

Znaki drogowe

Znak drogowy A-29


znak drogowy A-29 sygnały świetlne
A-29


Znak drogowy A-29 "sygnały świetlne".
Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Znak drogowy A-29 oznaczający "sygnały świetlne" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki ostrzegawcze i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.