Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweA - Znaki ostrzegawcze

A-14

Znaki drogowe

Znak drogowy A-14


znak drogowy A-14 roboty na drodze
A-14


Znak drogowy A-14 "roboty na drodze".
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych

Znak drogowy A-14 oznaczający "roboty na drodze" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki ostrzegawcze i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.