Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweA - Znaki ostrzegawcze

A-30

Znaki drogowe

Znak drogowy A-30


znak drogowy A-30 inne niebezpieczeństwo
A-30


Znak drogowy A-30 "inne niebezpieczeństwo".
Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje:
T-8 - miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,
T-10 - przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,
T-11 - przeprawę promową,
T-12 - podłużny uskok nawierzchni,
T-13 - odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein,
T-14 - miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,
T-15 - miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu,
T-16 - miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce,
T-17 - granicę państwa,
T-18 - nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych.

Znak drogowy A-30 oznaczający "inne niebezpieczeństwo" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki ostrzegawcze i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.