Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweA - Znaki ostrzegawcze

A-33

Znaki drogowe

Znak drogowy A-33


znak drogowy A-33 zator drogowy
A-33


Znak drogowy A-33 "zator drogowy".
Ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.

Znak drogowy A-33 oznaczający "zator drogowy" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki ostrzegawcze i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.