Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweA - Znaki ostrzegawcze

A-6c

Znaki drogowe

Znak drogowy A-6c


znak drogowy A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6c


Znak drogowy A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie".
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakami A-6a, A-6b lub A-6c tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.

Znak drogowy A-6c oznaczający "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki ostrzegawcze i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.