Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweA - Znaki ostrzegawcze

A-9

Znaki drogowe

Znak drogowy A-9


znak drogowy A-9 przejazd kolejowy z zaporami
A-9


Znak drogowy A-9 "przejazd kolejowy z zaporami".
Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe

Znak drogowy A-9 oznaczający "przejazd kolejowy z zaporami" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki ostrzegawcze i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.