Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweA - Znaki ostrzegawcze

A-15

Znaki drogowe

Znak drogowy A-15


znak drogowy A-15 śliska jezdnia
A-15


Znak drogowy A-15 "śliska jezdnia".
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem.

Znak drogowy A-15 oznaczający "śliska jezdnia" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki ostrzegawcze i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.