Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweC - Znaki nakazu

C-16a

Znaki drogowe

Znak drogowy C-16a


znak drogowy C-16a koniec drogi dla pieszych
C-16a


Znak drogowy C-16a "koniec drogi dla pieszych".
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:
  1)   na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,
  2)   odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

Znak drogowy C-16a oznaczający "koniec drogi dla pieszych" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki nakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.