Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweC - Znaki nakazu

C-14

Znaki drogowe

Znak drogowy C-14


znak drogowy C-14 prędkość minimalna
C-14


Znak drogowy C-14 "prędkość minimalna".
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

Znak drogowy C-14 oznaczający "prędkość minimalna" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki nakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.