Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweC - Znaki nakazu

C-12

Znaki drogowe

Znak drogowy C-12


znak drogowy C-12 ruch okrężny
C-12


Znak drogowy C-12 "ruch okrężny".
Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

Znak drogowy C-12 oznaczający "ruch okrężny" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki nakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.