Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweC - Znaki nakazu

C-13a

Znaki drogowe

Znak drogowy C-13a


znak drogowy C-13a koniec drogi dla rowerów
C-13a


Znak drogowy C-13a "koniec drogi dla rowerów".
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:
  1)   na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,
  2)   odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

Znak drogowy C-13a oznaczający "koniec drogi dla rowerów" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki nakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.