Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweC - Znaki nakazu

C-13

Znaki drogowe

Znak drogowy C-13


znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13


Znak drogowy C-13 "droga dla rowerów".
Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.

Znak drogowy C-13 oznaczający "droga dla rowerów" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki nakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.