Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweC - Znaki nakazu

C-17

Znaki drogowe

Znak drogowy C-17


znak drogowy C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17


Znak drogowy C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi".
Oznacza obowiązujący, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne określone w ustawie.

Znak drogowy C-17 oznaczający "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki nakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.