Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweC - Znaki nakazu

C-18

Znaki drogowe

Znak drogowy C-18


znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18


Znak drogowy C-18 "nakaz jazdy z łańcuchami".
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka, o której mowa w § 23 ust. 2, oznacza, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.

Znak drogowy C-18 oznaczający "nakaz jazdy z łańcuchami" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki nakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.