Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweT - Tabliczki do znaków drogowych

T-12

Znaki drogowe

Znak drogowy T-12


znak drogowy T-12 tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-12


Znak drogowy T-12 "tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni".


Znak drogowy T-12 oznaczający "tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: tabliczki do znaków drogowych i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.