Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweF - Znaki uzupełniające

F-4

Znaki drogowe

Znak drogowy F-4


znak drogowy F-4 nazwa rzeki
F-4


Znak drogowy F-4 "nazwa rzeki".
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.

Znak drogowy F-4 oznaczający "nazwa rzeki" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki uzupełniające i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.