Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweF - Znaki uzupełniające

F-20

Znaki drogowe

Znak drogowy F-20


znak drogowy F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
F-20


Znak drogowy F-20 "część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów".
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach, o których mowa w § 23 ust. 2, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.


Znak drogowy F-20 oznaczający "część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki uzupełniające i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.