=

Money.plMotoryzacjaTesty na Prawo JazdyKategoria T

Pytanie 28

Testy na Prawo Jazdy

Testy na prawo jazdy kategoria T - Pytanie 28

Ładunek sypki może być:
A
przewożony w każdej przyczepie
B
umieszczony do wysokości burt przyczepy bez zasłon zabezpieczających przed wysypywaniem się go na drogę
C
tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się go na drogę


Money.pl nie bierze odpowiedzialności za aktualność testów i wszelkie straty z tego wynikłe.