=

Money.plMotoryzacjaTesty na Prawo JazdyKategoria T

Pytanie 18

Testy na Prawo Jazdy

Testy na prawo jazdy kategoria T - Pytanie 18

Kierującemu ciągnikiem rolniczym nie wolno:
A
wysiadać z ciągnika bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia
B
zaśmiecać lub zanieczyszczać drogi
C
holować pojazdu kierowanego przez osobę w stanie po użyciu alkoholu


Money.pl nie bierze odpowiedzialności za aktualność testów i wszelkie straty z tego wynikłe.