=

Money.plMotoryzacja Jakość paliwaON i benzyna

ON i benzyna w kujawsko-pomorskim

Lista stacji paliw ON i Benzyna skontrolowanych w okresie od 15 stycznia do 15 marca 2009 r.

Kujawsko-Pomorskie

TORUŃ Stacja Paliw PKN ORLEN S.A. nr 156, 87-100 TORUŃ, ul. Mickiewicza 125 D
2009-01-28
TORUŃ Stacja Paliw PKN ORLEN S.A. nr 577, 87-100 TORUŃ, ul. Lubicka 55 D
2009-01-28
TORUŃ Stacjp,a Paliw Shell Polska Sp.z o.o. T-2508, 87-100 TORUŃ,jj, ul. Plac Armii Krajowej D
908
ZŁOTNIKI KUJAWSKIE Stacja Paliw LUNA Sp.z o.o. 88-180 ZŁOTNIKI KUJAWSKIE, ul. Szosa Bydgoska 2 D D 2009-01-28
BYDGOSZCZ Stacja Paliw PHU M. Seydak ZPChr. 85-950 BYDGOSZCZ, ul. Łęczycka 12 D D 2009-01-28
BYDGOSZCZ Stacja Paliw FHU CRYSPOLK. Zieliński 85-831 BYDGOSZCZ, ul. Toruńska 137 S=12,6
2009-01-28
DOLNA GRUPA Stacja Paliw Eko-TANK Sp.z o.o. DOLNA GRUPA 65A, 86-134 Dragacz
D 2009-02-05
SIUTKÓWEK Stacja Paliw EWAR-PRIM J. Pawlak i Wspólnicy SIUTKÓWEK 87-732 Lubanie D
2009-02-11
LUBRANIEC Stacja Paliw PPHU Petroman Hurt Detal, Kazimierz Mańkowski 87-890 LUBRANIEC - PARCELE 54 (patr. Lotos) D
2009-02-11
DRAGACZ Stacja Paliw PKN ORLEN S.A. nr4214, 86-134 Michale. DRAGACZ 114, pow. świecki (Bliska)
D 2009-02-05
ŚWIECIE Stacja Paliw KAMA Wojciech Balewski 86-100 ŚWIECIE, ul. Bydgoska 1
S=16,7 2009-02-05
BRODNICA Stacja Paliw PU-H SEYDAK M. Seydak 87-300 BRODNICA, ul. Sikorskiego 2 D D 2009-02-26
STARORYPIN POWIATOWY Stacja Paliw Lotos Paliwa Sp.z o.o. nr 332, STARORYPIN POWIATOWY 87-500 Rypin
D 2009-02-26
SKRWILNO Stacja Paliw Eska Sp.z o.o. 87-510 SKRWILNO, ul. Targowa 12
D 2009-02-26
LIPNO Stacja Paliw Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z o.o. daw. PPKS 87-600 LIPNO, ul. Wojska Polskiego 8 (fr. Orlen)
D 2009-03-02
TORUŃ Stacja Paliw Shell Polska Sp,z o.o. T2507, 87-100 TORUŃ, ul. Tadeusza Kościuszki 76
D 2009-03-02

Objaśnienia symboliki literowej w tabeli:

D próbka spełnia wymagania rozporządzenia MG
FAME Zawartość FAME
TZ Temperatura zapłonu
S Zawartość siarki
RON Badawcza liczba oktanowaRON
VP Prężność par, DVPE
CFPP Temperatura zablokowania zimnego filtra CFPP
MON Motorowa liczba oktanowaMON

UWAGA

  1. Przedstawione w tabeli wyniki przedstawiają jakość paliwa oferowanego przez kontrolowane stacje w dniu przeprowadzenia kontroli.
  2. Tabela nie zawiera wyników badań ze stacji, gdzie czynności kontrolne nie zostały zakończone (np. brak wyników badań próbki kontrolnej, kontrolowany nie podjął jeszcze decyzji o uruchomieniu badania próbki kontrolnej itp.)
  3. Przedstawione wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową podawane są do publicznej wiadomości na podstawie art. 10 ustawy o Inspekcji Handlowej.
  4. * do dnia 18 lutego 2009 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 166, poz. 1182),
    zgodnie z którym min. temperatura zapłonu wynosiła 120°C
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 18, poz. 98) obowiązuje od dnia 19 lutego 2009 r.
    Warszawa, dnia 8 kwietnia 2009 r.

Ceny ropy [USD/baryłka]

 
Wartość [USD] Min dziennie [USD] Max dzienne [USD] Zmiana [%] Data
64.38 62.08 64.86 0 2021-03-26
(21:58)
Cena ropy
więcej

Średni kurs dolara 2021-09-27

 
Dolar amerykański USD 3.9276 +0.02%
więcej