Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweG - Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

G-4

Znaki drogowe

Znak drogowy G-4


znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4


Znak drogowy G-4 "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym".
Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; znaki te informują, że na przejeździe występują odpowiednio jeden lub więcej torów.

Znak drogowy G-4 oznaczający "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.