Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweG - Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

G-2

Znaki drogowe

Znak drogowy G-2


znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2


Znak drogowy G-2 "sieć pod napięciem".
Oznacza, że nad przejazdem kolejowym jest zawieszona sieć trakcyjna pod napięciem.

Znak drogowy G-2 oznaczający "sieć pod napięciem" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.