Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweE - Znaki kierunku i miejscowości

E-22b

Znaki drogowe

Znak drogowy E-22b


znak drogowy E-22b drogowskaz do zabytku
E-22b


Znak drogowy E-22b "drogowskaz do zabytku".
Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.

Znak drogowy E-22b oznaczający "drogowskaz do zabytku" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki kierunku i miejscowości i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.