Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweE - Znaki kierunku i miejscowości

E-22a

Znaki drogowe

Znak drogowy E-22a


znak drogowy E-22a drogowskaz do zbaytku
E-22a


Znak drogowy E-22a "drogowskaz do zbaytku".
Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak.

Znak drogowy E-22a oznaczający "drogowskaz do zbaytku" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki kierunku i miejscowości i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.