Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweE - Znaki kierunku i miejscowości

E-16

Znaki drogowe

Znak drogowy E-16


znak drogowy E-16 numer szlaku międzynarodowego
E-16


Znak drogowy E-16 "numer szlaku międzynarodowego".
Wskazują numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znaki E-15a, E-15c, E-15d, E-15e oraz E-16 oznaczają także, że drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

Znak drogowy E-16 oznaczający "numer szlaku międzynarodowego" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki kierunku i miejscowości i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.