Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweE - Znaki kierunku i miejscowości

E-15b

Znaki drogowe

Znak drogowy E-15b


znak drogowy E-15b trzycyfrowy numer drogi, na której dopuszcza się zwiększony do 10t nacisk osi pojazdu
E-15b


Znak drogowy E-15b "trzycyfrowy numer drogi, na której dopuszcza się zwiększony do 10t nacisk osi pojazdu".
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.

Znak drogowy E-15b oznaczający "trzycyfrowy numer drogi, na której dopuszcza się zwiększony do 10t nacisk osi pojazdu" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki kierunku i miejscowości i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.