Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweD - Znaki informacyjne

D-8

Znaki drogowe

Znak drogowy D-8


znak drogowy D-8 koniec drogi ekspresowej
D-8


Znak drogowy D-8 "koniec drogi ekspresowej".
Znak ten oznacza koniec drogi ekspresowej.
Umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13, D-13a lub D-14 tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca drogi lub pasa ruchu.

Znak drogowy D-8 oznaczający "koniec drogi ekspresowej" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki informacyjne i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.