Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweD - Znaki informacyjne

D-6

Znaki drogowe

Znak drogowy D-6


znak drogowy D-6 przejście dla pieszych
D-6


Znak drogowy D-6 "przejście dla pieszych".
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.
Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Znak drogowy D-6 oznaczający "przejście dla pieszych" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki informacyjne i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.