Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweD - Znaki informacyjne

D-48

Znaki drogowe

Znak drogowy D-48


znak drogowy D-48 zmiana pierwszeństwa
D-48


Znak drogowy D-48 "zmiana pierwszeństwa".
Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.

Znak drogowy D-48 oznaczający "zmiana pierwszeństwa" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki informacyjne i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.